Please add as much information as possible, including payment information, tracking information, order date...

Vi ser gärna att alla anmälningar om olagligt innehåll skickas in via det här formuläret för att vi ska kunna behandla dem på ett effektivt sätt. Om du fyller i formuläret på engelska blir granskningstiden kortare. All information vi efterfrågar här hjälper oss att granska din anmälan. Lämna fullständiga svar på samtliga frågor.

Ladda upp registreringsintyget i PDF-format nedan.

Beskriv den exakta anledningen till din anmälan. För anmälningar som gäller immateriella rättigheter ska du ange detaljerad information om rättigheten som du anser har blivit utsatt för intrång, till exempel varumärkets namn, registreringsnummer, registreringsår, registreringsland, landet där intrånget i den immateriella rättigheten sker osv. Obs! Den immateriella rättigheten som utgör grunden för din anmälan måste vara registrerad i samma som där du anmäler intrånget i. Back Market kommer att inte att vidta några åtgärder beträffande anmälningar som rör immateriella rättigheter som är registrerade i ett annat land än det berörda landet för borttagningen. Om du till exempel äger ett varumärke som endast är registrerat i Frankrike och du ber Back Market ta bort en post i Tyskland kommer Back Market troligtvis att neka din förfrågan.

Om du vill ha mer information om vårt företags behandling av dina personuppgifter och hur du utövar dina rättigheter hänvisar vi till vår integritetspolicy som finns på Back Markets webbplats.

Lägg till fil eller släpp filer här