Probeer zo veel mogelijk informatie toe te voegen, zoals de naam van de verkoper, Het volgnummer van het pakketje, de datum van de aankoop, de betalings methode..

We moedigen aan om alle meldingen van illegale inhoud via dit formulier in te dienen voor een gestroomlijnde verwerking. Als je dit formulier in het Engels invult, kunnen wij het sneller beoordelen. Alle hier gevraagde informatie helpt ons je melding te beoordelen. Geef volledige antwoorden op alle vragen.

Upload hieronder het registratiecertificaat in PDF-formaat.

Beschrijf de exacte reden voor je melding. Specificeer voor meldingen met betrekking tot intellectuele eigendom de details van het recht waarop volgens jou inbreuk wordt gemaakt: vermeld bijvoorbeeld de naam van het handelsmerk, het registratienummer, het jaar van registratie, het land van registratie, het land waar inbreuk wordt gemaakt op het IE-werk, enz. Let op: het IE-recht waarop je je melding baseert, moet geregistreerd zijn in het land waar je de inbreuk meldt. Back Market onderneemt geen actie op IE-meldingen betreffende geregistreerde IE-rechten uit andere landen dan het land waarvoor verwijdering wordt aangevraagd. Als je bijvoorbeeld een handelsmerk hebt dat alleen in Frankrijk is geregistreerd en je vraagt Back Market om een vermelding uit Duitsland te verwijderen, dan zal Back Market je claim waarschijnlijk afwijzen.

Voor meer informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens door ons bedrijf en hoe je je rechten kunt uitoefenen, nodigen wij je uit om ons privacybeleid te raadplegen dat toegankelijk is op de website van Back Market.

Bestand toevoegen of bestanden hier neerzetten